Tiger Mask W

Trần Trung KiênTháng Tám 25, 2017Views 52

Tiger Mask W  (Mặt Nạ Hổ) – Tiger Mask W là bộ phim được truyền cảm hứng từ manga Tiger Mask của tác giả Ikki Kajiwara và Naoki Tsuji. Hai đô vật huyền thoại, một đại mặt nạ hổ đen đi trên con đường của ánh sáng,trong khi người kia đi con đường của bóng tối.

Categories