Tag Archives: Attack On Titan

Shingeki No Kyojin-Season2

Shingeki No Kyojin-Season2

Trần Trung KiênTháng Tám 13, 2017

Shingeki No Kyojin - Season2 (Attack on Titan - Season2) mùa trước kết thúc ở màn bắt giữ ...

Shingeki No Kyojin-Season1

Shingeki No Kyojin-Season1

Trần Trung KiênTháng Tám 13, 2017

Shingeki No Kyojin - Season1 (Attack on Titan - Season1) Phim chỉ dành cho đối ...

Shingeki No Kyojin-OVA

Shingeki No Kyojin-OVA

Trần Trung KiênTháng Tám 13, 2017

Shingeki No Kyojin -  OVA (Attack on Titan) Phim chỉ dành cho đối tượng trên ...