Tag Archives: anh

Hết Hattori, có thêm một “anh da đen” nữa được Conan “chiếu cố”

Hết Hattori, có thêm một “anh da đen” nữa được Conan “chiếu cố”

Anime Của TuiTháng Mười Hai 11, 2017

Bourbon, nhân vật có ba nhân dạng, chính thức trở thành chủ đề chính trong ...