Tag Archives: Ajin

Ajin

Ajin

Trần Trung KiênTháng Tám 16, 2017

Ajin ( Ajin: Demi-Human) - Phim chỉ dành cho đối tượng trên 16 tuổi. Á nhân ...

Ajin

Ajin

Anime Của TuiTháng Tám 16, 2017

Ajin Live Action - Trong tác phẩm gốc, người bất tử lần đầu tiên xuất ...