Magic-Kyun! Renaissance

Trần Trung KiênTháng Tám 16, 2017Views 23

Magic-Kyun! Renaissance (Mỹ Nam Học Đường) – Aigasaki Kohana là học sinh mới chuyển vào học viện ma pháp nghệ thuật Hoshinomori, nơi đào tạo ra những nghệ nhân biến nghệ thuật thành phép thuật. Bắt đầu câu chuyện của nàng công chúa và 6 hoàng tử.

Categories