Jikan no Shihaisha

Anime Của TuiTháng Chín 27, 2017Views 84

Jikan no Shihaisha – Câu chuyện xoay quanh Chronos Rulers, những người chống lại những quỷ ma thời gian xuất hiện khi mọi người muốn họ có thể quay lại thời gian. Chronos Rulers chiến đấu chống lại một cuộc chiến tranh chống lại những con quỷ này.

Categories