Gabriel Dropout

Trần Trung KiênTháng Tám 24, 2017Views 38

Gabriel Dropout (ガヴリールドロップアウト) – Gabriel Dropout kể về một Thiên thần xuống Trái Đất sinh sống, nhưng lại bị game online cám dỗ nên đã bỏ cả việc tới trường và trở thành một NEET. Câu truyện về thiên thần Gabiel lười biếng nhưng đáng yêu…

Categories