Chou Yuu Sekai: Being the Reality

Trần Trung KiênTháng Tám 22, 2017Views 59

Chou Yuu Sekai: Being the Reality (Siêu Du Thế Giới – Bản Chất Thực Tại) – Một chàng trai đầy nhiệt huyết, 1 nữ kiếm sĩ bí ẩn và 1 cô gái xúc cảm khó bày tỏ. Khó có thể phân biệt thế giới thực và game! Và âm mưu gì đang chờ đợi họ trong chuyến siêu du hành thế giới này đây?

Categories