ChäoS;Child

Trần Trung KiênTháng Tám 22, 2017Views 76

ChäoS;Child (Chaos Child) – Phim chỉ dành cho đối tượng trên 16 tuổi. Sáu năm sau khi các sự kiện của ChäoS;HEAd . sự kiện bất thường bắt đầu xảy ra ở quận Shibuya.

Categories